Звіт проведення відкритого уроку

19.12.11 відбувся відркитий урок інформатики
Він відбуувався за таким план-конспектом :

Тема. Тематична робота «Текстовий процесор».

Мета. Перевірка якості засвоєння матеріалу, сформованості умінь і навичок здобутих протягом вивчення розділу.

Обладнання.

Комп’ютери, об’єднані у локальну мережу.

Текстовий процесор Microsoft Office Word на кожному робочому місці.

Інтерактивна дошка або проектор (бажано).

Засоби комп’ютерного тестування.

Тип уроку: урок перевірки та коригування знань, умінь і навичок.

Структура уроку           

І              Організаційна частина 1 хв.

II             Мотивація навчальної діяльності         1 хв.

III            Оголошення теми і завдань уроку       1 хв.

IV           Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ         3 хв.

V             Комп’ютерне тестування: перевірка знань теорії       15 хв.

VI           Складення словника   20 хв.

VII          Підсумок уроку              3 хв.

VIII         Інструктаж щодо виконання домашнього завдання  1 хв.

 

Хід уроку

I. Організаційна частина

Привітання. Учні сидять за партами або столами. В учнів навчальні посібники, зошити для записів, ручки. Мобільні телефони учні вимикають!

Комп’ютери можуть бути вимкнені або увімкнені в залежності від організації роботи у кабінеті інформатики.

II. Мотивація навчальної діяльності

─      Настав час вивчення розділу «Текстовий процесор Word». Протягом уроку ви виконаєте тематичну роботу для оцінювання теоретичних знань навичок.

─      Здача тематичної роботи для кожного учня обов’язкова!

─      Зараховуються також тематичні роботи або проекти, виконані в позаурочний час, за умови відповідного захисту.

─      Оцінювання тематичної роботи передбачає здачу об’єднаного комп’ютерного тесту за весь розділ та виконання комплексної практичної роботи (проекту).

─      Списування і підглядання без належних знань не допоможе!

 

III. Оголошення теми і завдань уроку

─    Розділ 1. «Текстовий процесор Word (закінчення)».

─    Сьогодні буде проведена тематична робота, яка передбачає 2 етапи:

Здача об’єднаного (30 запитань за 15 хв. без діагностики відповідей) комп’ютерного тесту за матеріалом всього розділу.

IV. Правила виконання практичної роботи. Інструктаж з ТБ

─    Черговий, роздайте робочі зошити. Відкрийте зошит, прочитайте правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері.

─    Запишіть номер свого комп’ютера, сьогоднішню дату, поставте власний підпис, що ознайомились з правилами техніки безпеки при роботі на комп’ютері.

V. Комп’ютерне тестування: перевірка знань теорії

─    Займіть місця за комп’ютерами, підготуйте їх до роботи. Пройдіть тестування 2. Пам’ятайте: програма налаштована на 6-бальну шкалу; протягом 15 хвилин потрібно відповісти на 30 питань; правильність відповіді демонструватись не буде. Повідомте одержану оцінку вчителю і він її впише у ваш зошит.

─    Перездавати тест не варто, краще до одержаних балів за тестування заробити додатково до 6 балів за виконання практичної частини.

─    Після виконання комп’ютерного тестування виконайте вправи для зняття зорової втоми!

 

VI.Складення словника

Учням пропонуется скласти словник з тих понять, які вони вивчили протягом уроку для закріплення нововведених знань.

 

VII. Підсумок уроку

Загальну оцінку, тобто, суму балів, одержаних за письмові відповіді, та кількості виконаних практичних завдань, вчитель виставляє у відповідному полі зошита. Наприклад, якщо учень здав тестування на 4 бали і виконав 5 практичних завдань, то загальна оцінка буде 4 + 5 = 9 балів.

 

VIII. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

Попередньо ознайомитися з першою темою наступного розділу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *